Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego ,,500+”, zasiłku rodzinnego oraz świadczenia „Dobry Start”

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego ,,500+”, zasiłku rodzinnego oraz świadczenia „Dobry Start” na okres zasiłkowy 2019/2020 będą przyjmowane:

- elektronicznie od 1 lipca 2019 r.- . za pośrednictwem platformy Emp@tia empatia.mpips.gov.pl oraz wybranych systemów bankowych,

-tradycyjnie (w wersji papierowej) od 1 sierpnia 2019 r. w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze.

Informacja

INFORMACJA

dot. funkcjonowania Dziennego Dom „SENIOR+” w Jeleniej Górze ul. Wiejska 29.

            Dzienny Dom „SENIOR+” przeznaczony jest dla osób w podeszłym wieku, które;

- zamieszkują na terenie Miasta Jelenia Góra,

- ukończyły 60-ty rok życia,

- są nieaktywni zawodowo,

- wyrażają gotowość do uczestniczenia w zajęciach Domu.

            Osoba ubiegająca się o przyjęcie do Dziennego Domu „SENIOR+” w Jeleniej Górze winna złożyć w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze al. Jana Pawła II 7 lub siedzibie Domu, następujące dokumenty;

- podanie o przyjęcie( z krótkim uzasadnieniem),

- decyzje ZUS o przyznaniu świadczenia wraz z ostatnim odcinkiem renty lub emerytury,

- pisemną zgodę na ponoszenie opłaty za pobyt w domu,

- zaświadczenie o stanie zdrowia wypełnione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

            Po dokonaniu przez pracownika socjalnego MOPS w Jeleniej Górze wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania osoby ubiegającej się o przyjęcie oraz w oparciu
o zgromadzoną dokumentację, decyzję o skierowaniu do Dziennego Domu „SENIOR+” oraz ustalająca odpłatność za pobyt w nim, podejmuje Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze al. Jana Pawła II 7.

            Szczegółowe informacje w sprawie zasad i kwalifikacji do Dziennego Domu „SENIOR+” można uzyskać w siedzibie;

- Dziennego Domu „Senior+” Jelenia Góra ul. Wiejska 29,

- Dziennego Domu Pomocy Społecznej Jelenia Góra ul. Kilińskiego 16, tel. 75 75 255 71,

- Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze al. Jana Pawła II nr 7, tel. 75 75 239 51.

ZAPRASZAMY !

Senior

Zmiany godzin pracy

Zmiany godzin pracy

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze

W związku z wystąpieniem szczególnie uciążliwych warunków pracy spowodowanych wysokimi temperaturami oraz prognozami wskazującymi na dalsze ich utrzymywanie się, został skrócony czas pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze.

Od 24 lipca 2019 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej będzie pracował

w godzinach od 07:30 do 14:30.

Podstawa prawna: art. 15 oraz 94 pkt 2a ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917, z późn. zm.)

Zarządzenie Dyrektora MOPS w Jeleniej Górze

Zorganizowanie 14-dniowego wypoczynku dla 80 (osiemdziesięciorga) dzieci i młodzieży od 6 do 16 lat, w okresie lipiec-sierpień 2016 r. w miejscowościach nadmorskich, w obiektach murowanych lub drewnianych

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 58-506 Jelenia Góra, al. Jana Pawła II 7 ogłasza przetarg na usługę polegającą na zorganizowaniu 14-dniowego wypoczynku dla 80 (osiemdziesięciorga) dzieci i młodzieży od 6 lat do 16 lat, w okresie lipiec-sierpień 2016r. w miejscowościach nadmorskich, w obiektach murowanych lub drewnianych

Czytaj więcej...

Więcej artykułów…

  1. Pliki cookies
Our website is protected by DMC Firewall!