UWAGA! INFORMACJA!

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że od dnia 01.08.2017 roku ulegają zmianie godziny obsługi kasowej tj. od godziny 10.00 do godziny 14.00.
Powyższe spowodowane jest zmianą godzin pracy banku.

24.06.2017 odbył się festyn z okazji Dnia Dziecka - zdjęcia.

W dniu 24.06.2017r. na terenie Domu Dziecka „ Nadzieja” przy ul. Jana Sobieskiego 80 w Jeleniej Górze odbył się festyn z okazji Dnia Dziecka. Organizatorami festynu był Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej dział Interwencji Kryzysowej, Przeciwdziałania Przemocy i Uzależnieniom oraz Komisariat I Policji w Jeleniej Górze. Serdeczne podziękowania składamy wszystkim sponsorom dzięki którym na twarzach wszystkich dzieci pojawił się uśmiech i radość z otrzymanych upominków.

DSC 2823mDSC 2877mDSC 2893mDSC 2919mDSC 2938mDSC 2940mDSC 2995mDSC 3004mDSC 3038mDSC 3039mDSC 3044mDSC 3048mDSC 3059mDSC 2999m

Rekrutacja do udziału w programie korekcyjno - edukacyjnym adresowanym do osób stosujących przemoc w rodzinie w 2017r.

Program adresowany jest w szczególności do następujących grup mężczyzn:


- osoby stosujące przemoc w rodzinie, które uczestniczą w terapii leczenia uzależnienia od alkoholu, narkotyków, innych środków odurzających, substancji psychoaktywnych lub środków zastępczych, dla których oddziaływania korekcyjno – edukacyjne mogą stanowić uzupełnienie podstawowej terapii,
- osoby stosujące przemoc, które w wyniku osobistych decyzji podjętych w związku z kontaktem z instytucjami i organizacjami zajmującymi się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie (zgłaszają się same do uczestnictwa w programie lub zostaną skierowane przez różne służby i instytucje, takie jak: Ośrodki Pomocy Społecznej, Policję, placówki odwykowe, placówki ochrony zdrowia, Zespoły Kuratorskie, organizacje pozarządowe)
- osoby, kierowane do udziału w programach przez Sąd lub zgłaszające się dobrowolnie, a nie mogące w nich uczestniczyć na terenie powiatu  właściwego na miejsce zamieszkania (np. z uwagi na zakończenie programu) mogą być kierowane do podmiotu realizującego program na terenie innego powiatu,

Celem warsztatów będzie:

- powstrzymanie osoby stosującej przemoc w rodzinie przed dalszym stosowaniem przemocy,
- rozwijanie umiejętności samokontroli i współżycia w rodzinie,
- kształtowanie umiejętności w zakresie wychowywania dzieci bez używania przemocy w rodzinie,
- uznanie przez osobę stosującą przemoc w rodzinie swojej odpowiedzialności za stosowanie
  przemocy,
- zdobycie i poszerzenie wiedzy na temat mechanizmów powstawania przemocy w rodzinie,
- zdobycie umiejętności komunikowania się i rozwiązywania konfliktów w rodzinie bez stosowania
  przemocy,
- uzyskania informacji o możliwościach podejmowania działań terapeutycznych,

    Warsztaty będą realizowane w okresie od lipca do listopada 2017r. Pierwsze spotkanie odbędzie się w dniu 25 lipca 2017r. godz. 16:30 (wtorek). Przewidziana liczba godzin na realizację warsztatów wynosi 10 godzin spotkań indywidualnych, oraz 60 godzin zajęć grupowych. Spotkania będą realizowane  raz w tygodniu w Środowiskowym Domu Samopomocy Caritas DL w Jeleniej Górze przy ul. Al Jana Pawła II 7.


    Jeśli jesteś zainteresowany udziałem w programie skontaktuj się z nami osobiście w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 – 15:30  IV piętro, pokój 408 lub telefonicznie pod nr tel. : 75-64-39-100. Dodatkowych informacji udziela Agnieszka Filipiak, tel. 75-64-39-100 lub 607-550-453.

                REKRUTACJA NA WARSZTATY TRWA DO 24 LIPCA 2017R.

Na Placu Piastowskim w Cieplicach odbył się III Cieplicki Maraton Ekologiczny „Wybieram Zdrowie”

Dnia 14.05.2017 r.  na Placu Piastowskim w Cieplicach odbył się III Cieplicki Maraton Ekologiczny „Wybieram Zdrowie”. W trakcie festynu Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze – Dział Opieki nad Rodziną Dzieckiem a także Dział Interwencji Kryzysowej, Przeciwdziałania Przemocy i Uzależnieniom promowały rodzicielstwo zastępcze oraz udzielały informacji na temat przyczyn i skutków przemocy w rodzinie, metod wychowawczych bez użycia przemocy, a także informowały o możliwościach i formach udzielania pomocy zarówno osobom dotkniętym przemocą, jak i stosującym przemoc w rodzinie.

Czytaj więcej...

DMC Firewall is a Joomla Security extension!