INFOLINIA DLA KOBIET

I N F O L I N I A   D L A   K O B I E T

24 września rusza bezpłatna infolinia dla pełnoletnich kobiet, które znajdują się w trudnym życiowo momencie i potrzebują rozmowy ze specjalistą dla znalezienia korzystnych rozwiązań w obszarze osobistym, rodzinnym i zawodowym.

Terapeuci Fundacji pełnią dyżury w poniedziałki (17.00 – 21.00) oraz w czwartki (10.00 – 14.00) pod bezpłatnym numerem telefonu 800 909 444.

Czytaj więcej...

Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19

mapadotacji

„Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej

w okresie epidemii COVID-19”

         Projekt realizowany jest w zakresie Funduszy Europejskich pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020, przez Minister Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej w partnerstwie z Wojewodą Dolnośląskim we współpracy
z Prezydentem Miasta Jelenia Góra.

         Projektu dofinansowany ze środków UE w wysokości10 406 223 zł oraz środków krajowych w wysokości 1 940 980 zł. Ogólna wartość projektu w skali kraju wynosi 12 347 203 zł.

         Główny cel projektu to wzmocnienie rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka, placówek opiekuńczo-wychowawczych, w zakresie bezpiecznej realizacji zadań tych podmiotów w okresie epidemii Covid-19.

         Natomiast docelowo projekt ma służyć wsparciu dzieci, rodziców zastępczych
i pracowników rodzinnych oraz instytucjonalnych podmiotów pieczy zastępczej w sytuacji zagrożenia epidemią choroby COVID-9 poprzez:

-zakup wyposażenia komputerowego na cele realizowania zadań w trybie zdalnego nauczania (100 rodzin zastępczych; w tym 4 zawodowe, 16 niezawodowych i 80 spokrewnionych
i 8 placówek opiekuńczo-wychowawczych tj. 130 laptopów, 130 zestawów słuchawkowych, 6 telewizorów oraz 1 rzutnik multimedialny);

-zakup środków ochrony indywidualnej i wyposażenia do bezpośredniej walki z epidemią (maseczki, rękawiczki, środki dezynfekcyjne);

-zakup wyposażenia do organizacji miejsc kwarantanny/izolacji dla dzieci umieszczonych
w pieczy zastępczej (stworzenie dwóch miejsc kwarantanny w Domach dla Dzieci nr 2 i 3 prowadzonych przez Karkonoskiego Stowarzyszenia Pomocy Dziecku i Rodzinie „Nadzieja” po 5.000 zł dla każdej z placówek).

         Środki finansowe pozyskane przez Miasto Jelenia Góra na realizacje powyższego zadania to kwota 465.570 zł. Termin realizacji do końca miesiąca listopada 2020 r.

plakatmapadotacji

Opieka wytchnieniowa. Otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej

Prezydent Miasta Jelenia Góry ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej – opieka wytchnieniowa edycja 2020r.

Więcej informacji na stronie Miasta Jelenia Góra pod adresem: 
http://www.jeleniagora.pl/news/opieka-wytchnieniowa-otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadania-z-zakresu-pomocy-spolecznej
oraz na stronie BIP.

 

Życzenia z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego

zyczenia

Z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego przypadającego na dzień 30 maja pragniemy wszystkim rodzicom zastępczym złożyć najserdeczniejsze życzenia i podziękowania za trud i poświęcenie, za troskę i opiekę, którymi każdego dnia darzą Państwo swoich podopiecznych.

Przyjęliście Państwo pod swój dach dzieci dając im poczucie stabilizacji, a przede wszystkim wiele zrozumienia i cierpliwości.

Troszcząc się o swoich wychowanków przeżywają Państwo razem z nimi chwile radości i smutku, a każdy gest ciepłych, rodzicielskich uczuć daje im poczucie bezpieczeństwa.                                  

Życzę Państwu wytrwałości i cierpliwości w pełnieniu tej, jakże ważnej misji.

Dziękujemy za zaangażowanie włożone w opiekę i wychowanie dzieci oraz stworzenie im szczęśliwego i  bezpiecznego ciepła rodzinnego.

                                                            

Pracownicy i Dyrekcja

MOPS w Jeleniej Górze

Our website is protected by DMC Firewall!