Miasto Jelenia Góra ogłasza nabór wniosków w ramach Programu "Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019, współfinansowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Miasto Jelenia Góra w związku z realizacją
Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
ogłasza nabór wniosków w ramach Programu ,,Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019, współfinansowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:
 - dziećmi niepełnosprawnymi z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji, konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,
 - osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności,
poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usług opieki wytchnieniowej.

Miasto Jelenia Góra jest realizatorem programu w zakresie Modułu I, Modułu II oraz Modułu III, polegających na:

Moduł I – świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego, skierowanego
do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem
o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami, o których mowa powyżej oraz osób o znacznym stopniu niepełnosprawności niekorzystających z innych form usług w:
a)    miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej,
b)    ośrodku wsparcia, domu pomocy społecznej jako zorganizowanej usługi.

Moduł II – świadczenie usługi opieki wytchnieniowej, jako rozszerzenie usług opiekuńczych,
w ramach pobytu całodobowego:
a)    w ośrodkach wsparcia, w tym w środowiskowych domach samopomocy posiadających miejsca całodobowego pobytu,
b)    w mieszkaniach chronionych (z wyłączeniem możliwości pobytu dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością).

Moduł III – świadczeniu usług opieki wytchnieniowej poprzez zapewnienie członkom rodziny lub opiekunom sprawującym bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami, o którym mowa powyżej, oraz osobami niepełnosprawnymi ze znacznym stopniem niepełnosprawności, możliwości skorzystania ze specjalistycznego poradnictwa (psychologicznego lub terapeutycznego) oraz wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji/ rehabilitacji
i dietetyki.

W związku z powyższym zapraszamy zainteresowanych mieszkańców Miasta Jelenia Góra do kontaktu z Agnieszką Dajnowicz oraz składania wniosków wraz z załącznikami o świadczenie usługi opieki wytchnieniowej.
Nabór wniosków o świadczenie usług opieki wytchnieniowej odbywa się od dnia 16 października do dnia 31 października 2019 roku.

Załączniki:
MIASTO_ogloszenie_o_naborze.doc
MIASTO_wniosek.doc
Zal_do_wniosku_Karta_oceny_stanu_pacjenta_wg_zmodyfikowanej_skali_Barthel.doc

DMC Firewall is a Joomla Security extension!