Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze informuje, że w Dziale Interwencji Kryzysowej, Przeciwdziałania Przemocy i Uzależnieniom od poniedziałku do piątku w godzinach 07:30-15:30 pod numerami telefonów: 075-64-39-100, 781-500-563 dyżuruje psycholog.

Jeżeli czujesz niepokój w związku z sytuacją epidemii koronawirusa, skontaktuj się z nami telefonicznie. Służymy profesjonalną pomocą psychologiczną.

Dział Interwencji Kryzysowej, Przeciwdziałania Przemocy i Uzależnieniom

IV piętro (p. 402-408), czynny: od 7:30-18:00
tel.:
75-64-39-100; 781-500-563

Agnieszka Filipiak – kierownik Działu Interwencji Kryzysowej, Przeciwdziałania Przemocy
i Uzależnieniom, IV piętro, p. 407

tel. 75-64-39-100; 781-500-563

e-mail: dik@mops.jelenia-gora.pl

Interwencja Kryzysowa:

Paulina Haik- psycholog
Helena Adamczewska- pedagog
Ewa Matwijczyk - psycholog

IV piętro pokój 402
telefon : 75-64-39-100, 781-500-563, czynny od poniedziałku do piątku od 08:00-18:00


Do zakresu działania należy:
1. Udzielanie wsparcia psychologicznego, w tym indywidualnych porad psychologicznych,
pedagogicznych;
2. Udzielania poradnictwa prawnego;
3. Udział w interwencjach poza siedzibą MOPS;
4. Konsultacja psychiatryczna na wniosek psychologa.

Przeciwdziałanie Przemocy:

Agnieszka Filipiak- kierownik Działu,

Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego w Jeleniej Górze, IV piętro, pokój 407
Anna Dzioba - pedagog, IV piętro pokój 408
telefon 75-64-39-100 lub 781-500-563, czynny od poniedziałku do piątku od 7:30-15:30


Do zakresu działania należy:
1. Realizacja „Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy
w rodzinie dla Miasta Jeleniej Góry na lata 2016-2020”;
3. Prowadzenie procedury „Niebieskiej Karty”;
4. Prowadzenie zajęć profilaktycznych;
5. Realizacja warsztatów edukacyjno - korekcyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie,

Przeciwdziałanie Uzależnieniom:


Piotr Byszkowski – Starszy Instruktor Terapii Uzależnień

IV piętro, pokój 408
telefon 75-64-39-100 lub 781-500-563, czynny od poniedziałku do piątku od 7:30-15:30

Do zakresu działania należy:
1. Udzielanie informacji o możliwościach leczenia uzależnień i współuzależnień;
2. Motywowanie do podjęcia leczenia i trwania w abstynencji;
3. Prowadzenie zajęć indywidualnych i grupowych z zakresu rozwiązywania problemów
uzależnień;
4. Współpraca z istniejącymi na terenie miasta instytucjami i organizacjami działającymi
na rzecz uzależnionych i ich rodzin;
5. Prowadzenie grup wsparcia dla osób uzależnionych: piątek w godzinach 16:00-20:00
prowadzonych przez psychologa Jolantę Kałudzińską-Górę, oraz przez Instruktora terapii
uzależnień Piotra Byszkowskiego sala 411

Our website is protected by DMC Firewall!