Istotne zmiany w zapisach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2013 roku

Rada Nadzorcza PFRON w dniu 17 stycznia br. wprowadziła istotne zmiany w zapisach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”. Program obecnie obejmuje m.in. także formy wsparcia przewidziane dotychczas w programie „Student II”. Aktualna, jednolita treść programu znajduje się pod adresem www.pfron.org.pl

Modyfikacja „kierunków działań oraz warunków brzegowych …” wymagają analizy i korekt formularzy obowiązujących w 2012 roku. Wobec tego, osoby niepełnosprawne zainteresowane uczestnictwem w programie, w tym dotychczasowych uczestników programu „Student II” prosi się o wyrozumiałość i cierpliwość w oczekiwaniu na druki i wyznaczenie terminów przyjmowania wniosków.

Jednocześnie informujemy, że program w przypadku kilku form wsparcia, w tym w zakresie kosztów uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym, przewiduje możliwość refundacji kosztów poniesionych w okresie do 6-ciu miesięcy przed złożeniem wniosku ( rozdział VII programu).

Our website is protected by DMC Firewall!