„Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2020 r”

Uprzejmie informujemy, że Zarząd PFRON przyjął nowe „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2020 r”.

W  roku bieżącym będą realizowane następujące obszary Programu:

1.    Obszary Programu, które będą realizowane w 2020 r.:
1)    obszar A. – zapewnienie dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych;
2)    obszar B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;
3)    obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych;
4)    obszar D – likwidacja barier transportowych;
5)    obszar E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych;
6)    obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej oraz przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących warsztatów terapii zajęciowej;
7)    obszar G – skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

2.    Warunki brzegowe obowiązujące realizatorów Programu w 2020 r.:
1)    obszar A – do 165.000,00 zł na jeden projekt dotyczący zapewnienia dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych – część kosztów inwestycji w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych zapewniającej dostępność do lokali zamieszkiwanych w tych budynkach przez osoby niepełnosprawne; intensywność pomocy – 35%;
2)    obszar B – do 150.000,00 zł na likwidację barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania; intensywność pomocy – 35%;
3)      obszar C – do 34.000,00 zł na każde nowoutworzone stanowisko pracy w spółdzielni   socjalnej osób prawnych, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy osoby niepełnosprawnej zatrudnionej na tym stanowisku; intensywność pomocy – 50%;
4)    obszar D – na likwidację barier transportowych do:
a.    90.000,00 zł dla samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi, specjalnie przystosowanymi do przewozu osób na wózkach inwalidzkich,
b.    80.000,00 zł dla pozostałych samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi,
c.    270.000,00 zł dla autobusów;
intensywność pomocy –  dla projektów dot. placówek służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych – 60%, dla projektów dotyczących warsztatów terapii zajęciowej – 70%;

5)    obszar E – do 15.000,00 zł na każdą osobę niepełnosprawną, która będzie w sposób stały korzystała z rezultatów projektu, przy czym osoby niepełnosprawne muszą stanowić co najmniej 30% beneficjentów tego projektu; intensywność pomocy – 20%;
6)    obszar F – do 70% kosztów realizacji projektu nie więcej niż 15.000,00 zł na każde miejsce dla osoby niepełnosprawnej w warsztacie terapii zajęciowej, tworzone w wyniku realizacji programu lub do 80% kosztów realizacji projektu nie więcej niż 160 000,00 zł na remont bądź modernizację przeciwdziałającą degradacji infrastruktury istniejącego warsztatu terapii zajęciowej;
7)    w przypadku obszaru G nie ustala się wskaźników kosztów, gdyż zadania realizowane przez powiat w ramach tego obszaru są szczegółowo regulowane postanowieniami ustawowymi oraz właściwymi aktami wykonawczymi - intensywność pomocy – 30%.

Wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON obszarów: B, C, D, F i G, w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”, będą przyjmowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Dział Rehabilitacji  w Jeleniej Górze przy
al. J. Pawła II 7, pok. 307, 306a, do dnia 07 lutego 2020 r (data wpływu do MOPS w Jeleniej Górze).

Wnioski zarządców w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych dotyczące obszaru A programu oraz samorządów gminnych i powiatowych oraz organizacji pozarządowych
dotyczące obszaru E programu, przyjmowane są przez Oddziały PFRON w terminie do 30 listopada 2020 roku.

Informacje na temat programu można uzyskać w Dziale Rehabilitacji MOPS w Jeleniej Górze, III piętro, pokój 306a, 307, tel. 75 75 588 02.

Szczegółowe informacje na temat „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2020 r. oraz druki wniosków (załącznik nr 5 do procedur programu) dostępne są na stronie internetowej: https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/program-wyrownywania-ro/program-wyrownywania-roznic-miedzy-regionami-iii-w-2020-roku/

Our website is protected by DMC Firewall!