PFRON - Program wyrównywania różnic między regionami III w 2021 r.

Uprzejmie informujemy, że Zarząd PFRON przyjął nowe „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2021 r”.

W roku bieżącym będą realizowane następujące obszary Programu:

 1. 1.Obszary Programu, które będą realizowane w 2021 r.:
  1. – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;
  2. –tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych;
  3. – likwidacja barier transportowych;
  4. – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych;
  5. – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej oraz przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących warsztatów terapii zajęciowej;
  6. – skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.
 1. 1.Warunki brzegowe obowiązujące realizatorów Programu w 2021 r.:
  1. obszar A – do 165.000,00 zł na jeden projekt dotyczący zapewnienia dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych – część kosztów inwestycji w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych zapewniającej dostępność do lokali zamieszkiwanych w tych budynkach przez osoby niepełnosprawne – 35%;
  2. obszar B – do 150.000,00 zł na likwidację barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania – 35%;
  3. obszar C – do 34.000,00 zł na każde nowoutworzone stanowisko pracy w spółdzielni socjalnej osób prawnych, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy osoby niepełnosprawnej zatrudnionej na tym stanowisku – 50%;
  4. obszar D – na likwidację barier transportowych do:

Intensywność pomocy – dla projektów dot. placówek służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych – 60%, dla projektów dotyczących warsztatów terapii zajęciowej – 70%;

5)    obszar E – do 15.000,00 zł na każdą osobę niepełnosprawną, która będzie w sposób stały korzystała z rezultatów projektu, przy czym osoby niepełnosprawne muszą stanowić co najmniej 30% beneficjentów tego projektu – 20%;

 1. obszar F – do 70% kosztów realizacji projektu nie więcej niż 15.000,00 zł na każde miejsce dla osoby niepełnosprawnej w warsztacie terapii zajęciowej, tworzone w wyniku realizacji programu lub do 80% kosztów realizacji projektu nie więcej niż 160 000,00 zł. na remont bądź modernizację przeciwdziałającą degradacji infrastruktury istniejącego warsztatu terapii zajęciowej - ;
 2. w przypadku obszaru G nie ustala się wskaźników kosztów, gdyż zadania realizowane przez powiat w ramach tego obszaru są szczegółowo regulowane postanowieniami ustawowymi oraz właściwymi aktami wykonawczymi – 30%.

Wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON obszarów: B, C, D, F i G, w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”, będą przyjmowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Dział Rehabilitacji w Jeleniej Górze przy
al. J. Pawła II 7, pok. 307, 306a, do dnia 17 lutego 2021 r (data wpływu do MOPS w Jeleniej Górze).

Wnioski zarządców w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych dotyczące obszaru
A programu oraz samorządów gminnych i powiatowych oraz organizacji pozarządowych
dotyczące obszaru E programu, przyjmowane są przez Oddziały PFRON.

Informacje na temat programu można uzyskać w Dziale Rehabilitacji MOPS
w Jeleniej Górze, III piętro, pokój 306a, 307, tel. 75 75 588 02.

Szczegółowe informacje na temat „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2021 r. oraz druki wniosków (załącznik nr 5 do procedur programu) dostępne są na stronie internetowej: https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/program-wyrownywania-ro/program-wyrownywania-roznic-miedzy-regionami-iii-w-2021-roku/

Our website is protected by DMC Firewall!