Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: informatyk

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

w JELENIEJ GÓRZE

58-506 JELENIA GÓRA Al. Jana Pawła II 7 TEL (O75) 752-39-51

Ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

Wyniki naboru

 1. Wymagania niezbędne:
 • obywatelstow polskie;
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku;
 • niekaralność za umyślnie przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • cieszenie się nieposzlakowaną opinią;
 • wykształcenie wyższe o profilu informatycznym ( preferowane wyższe magisterskie) oraz min 4 lata pracy, lub średnie ogólne/zawodowe stosownie do opisu stanowiska oraz min 5 lat pracy;
 • teoretyczna i praktyczna wiedza z zakresu systemów i sieci informatycznych, bezpieczeństwa informacji, budowania strategii informatycznych;
 • umiejętność obsługi komputera na poziomie administratora;
 • umiejętność zarządzania usługami sieciowymi (DNS,POP3,SMTP,http i inne);
 • dobra znajomość protokołu TCP/IP;
 • znajomość budowy komputera na poziomie administratora-serwisanta;
 • znajomość systemów operacyjnych: klasy Windows i Linux- na poziomie administratorskim;
 • znajomość relacyjnych baz danych (SQL, MySQ L, PostgreSQL ).

  Czytaj więcej...

Nabór na asystenta rodziny

DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

W JELENIEJ GÓRZE

zaprasza do składania ofert dotyczących podjęcia pracy w Dziale Opieki nad Rodziną
i Dzieckiem w MOPS w Jeleniej
przy realizacji zadań ASYSTENTA RODZINY wynikających
z ustawy z dnia 09.06.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U z 2015 r., poz.332).

Czytaj więcej...

MOPS Jelenia Góra ogłasza przetarg na na usługę polegającą na przeprowadzeniu kursów i szkoleń podnoszących kompetencje zawodowe uczestników projektu realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze pod nazwą „POSTAW NA SIEBIE II”

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 58-506 Jelenia Góra, al. Jana Pawła II 7 ogłasza przetarg na usługę: polegającą na przeprowadzeniu w okresie od czerwca 2018 r. do 15 listopada 2018 r. kursów i szkoleń podnoszących kompetencje zawodowe uczestników projektu realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze pod nazwą „POSTAW NA SIEBIE II”,

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

w ramach RPO Województwa Dolnośląskiego

Czytaj więcej...

Zorganizowanie 14-dniowego wypoczynku dla 80 (osiemdziesięciorga) dzieci i młodzieży od 6 do 16 lat, w okresie lipiec-sierpień 2016 r. w miejscowościach nadmorskich, w obiektach murowanych lub drewnianych.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 58-506 Jelenia Góra, al. Jana Pawła II 7 ogłasza przetarg na usługę polegającą na zorganizowaniu 14-dniowego wypoczynku dla 80 (osiemdziesięciorga) dzieci i młodzieży od 6 lat do 16 lat, w okresie lipiec-sierpień 2016r. w miejscowościach nadmorskich, w obiektach murowanych lub drewnianych

Czytaj więcej...

Our website is protected by DMC Firewall!