Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej - "Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego"

Prezydent miasta Jeleniej Góry ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji w okresie od 15 kwietnia 2015r. do 31 grudnia 2019r. zadania publicznego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej - "Prowadzenie placówki opiekuczńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego".

Czytaj więcej...

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2015 – 2016 zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej – „Świadczenie usług opiekuńczych”

Prezydent miasta Jeleniej Góry ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2015 – 2016 zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej – „Świadczenie usług opiekuńczych”

Zarządzenie

Załącznik do zarządzenia

Wzór umowy

Deklaracja wekslowa

DMC Firewall is a Joomla Security extension!