Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2015 – 2016 zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej – „Świadczenie usług opiekuńczych”

Prezydent miasta Jeleniej Góry ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2015 – 2016 zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej – „Świadczenie usług opiekuńczych”

Zarządzenie

Załącznik do zarządzenia

Wzór umowy

Deklaracja wekslowa

Ogłoszenie otwartego konkurs ofert na realizację w latach 2015 – 2019 zadania publicznego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – „Prowadzenie czterech placówek opiekuńczo – wychowawczych typu socjalizacyjnego”

Prezydent miasta Jeleniej Góry ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2015 – 2019 zadania publicznego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – „Prowadzenie czterech placówek opiekuńczo – wychowawczych typu socjalizacyjnego”

Zarządzenie

Załącznik do zarządzenia

Wzór umowy

Deklaracja wekslowa

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2015 – 2016 zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej – „Udzielenie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym”

Prezydent miasta Jeleniej Góry ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2015 – 2016 zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej – „Udzielenie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym”

Zarządzenie

Załącznik do zarządzenia

Wzór umowy

Deklaracja wekslowa

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd