Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze realizuje Program "WSPIERAJ SENIORA" - PROGRAM PRZEDŁUŻONO DO 31.12.2021 R. - nie dłużej niż na okres trwania stanu epidemii

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze realizuje Program

"WSPIERAJ SENIORA"

logo wspierajseniora kprm blue 1

Program "WSPIERAJ SENIORA" - Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów.

Okres realizacji programu został wydłużony do dnia 31.12.2021 r., jednak nie dłużej niż do dnia odwołania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19.

Szanowny Seniorze!

Zostań w domu, nie lekceważ zagrożenia. Twoje zdrowie jest najważniejsze! Masz więcej niż 70 lat i potrzebujesz wsparcia? Skorzystaj z infolinii 22 505 11 11.

  1. Zadzwoń na infolinię:  22 505-11-11 w godzinach 08:00-21:00 i zgłoś swoje potrzeby.
  2. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej skontaktuje się z Tobą, ustali Twoje potrzeby i przydzieli osobę do pomocy.
  3. Razem pokonamy zagrożenie związane z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-COV-2.

Procedura postępowania:

Osoba przyjmująca zgłoszenie na ogólnopolskiej infolinii przekazuje prośbę Seniora zamieszkałego na terenie Miasta Jelenia Góra do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze.

Pracownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze kontaktuje się telefonicznie z Seniorem, weryfikuje zgłoszenie i ustala usługę wsparcia, która ma polegać w szczególności na dostarczeniu zakupów, zgodnie ze wskazanym zakresem, obejmującym artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze i środki higieny osobistej oraz wykupieniu leków.

Osoba wspierająca Seniora może również wykonać (nieodpłatnie) czynności związane z codziennym funkcjonowaniem, np. wyniesienie śmieci, załatwienie sprawy urzędowej (jeżeli zakres tej usługi nie wymaga upoważnienia od Seniora lub udostępnienia danych wrażliwych).

Koszty zakupów pokrywa Senior.

Program jest realizowany do 31 grudnia 2020 r. - okres realizacji programu został wydłużony do dnia 31.12.2021 r., jednak nie dłużej niż do dnia odwołania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19.


Program „Wspieraj Seniora” na rok 2020 jest odpowiedzią na potrzeby osób w wieku 70 lat i więcej, zwanych dalej Seniorami, w zakresie ochrony przed zakażeniem Covid-19, w związku z utrzymującym się stanem epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

Program ma na celu dofinansowanie gmin w zakresie realizacji usługi wsparcia na rzecz Seniorów, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu i nie są w stanie np. poprzez wsparcie rodziny zabezpieczyć sobie artykułów podstawowej potrzeby. 

Program adresowany jest do:

• osób w wieku 70 lat i więcej, które pozostaną w domu w związku z zagrożeniem zakażeniem Covid-19,
• w szczególnych przypadkach do osób poniżej 70 roku życia

Realizacja usługi wsparcia w postaci dostarczenia zakupów nie przysługuje osobie, która korzysta z usług opiekuńczych, bądź specjalistycznych usług opiekuńczych.

!!! WARTO WIEDZIEĆ !!!

Na czym polega program?

Program zakłada dostarczenie niezbędnych produktów do miejsca zamieszkania Seniora. Mogą to być artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej. Możesz również poprosić o pomoc np. w sprawach urzędowych (jeżeli ich zakres nie wymaga upoważnień lub udostępnienia danych wrażliwych), wyprowadzenie psa, itp.


Jak długo realizowany jest program?

Program jest realizowany od 20 października  do 31 grudnia 2020 r. Okres realizacji programu został wydłużony do dnia 31.12.2021 r., jednak nie dłużej niż do dnia odwołania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19.


Kto realizuje program w Twojej gminie?

Za realizację programu odpowiada Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze.


Kto może skorzystać z programu?

Program adresowany jest dla osób powyżej 70 roku życia, które zdecydowały się na pozostanie w domu, dla własnego bezpieczeństwa w czasie pandemii. W szczególnych przypadkach, pomoc może być udzielona osobom poniżej 70 roku życia. Szczególne sytuacje oznaczają brak możliwości zapewnienia niezbędnych potrzeb wynikających ze stanu zdrowia oraz sytuacji rodzinnej i społecznej osoby. Ocena takiej sytuacji i decyzja o udzieleniu wsparcia należy do realizatora programu, czyli do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Z programu nie mogą korzystać osoby, które już otrzymują wsparcie w ramach usług opiekuńczych, czy specjalistycznych usług opiekuńczych. Udzielenie pomocy w ramach programu nie jest uzależniona od kryterium dochodowego.


Czy płacę za zakupy i usługi?

Koszty zakupów pokrywa Senior. Senior przekazuje pieniądze przed dokonaniem zakupów. Zasady i sposób rozliczania ustala indywidualnie ośrodek pomocy społecznej, podczas pierwszego kontaktu z Seniorem. Pomoc w postaci usług, np. w sprawach urzędowych, wyprowadzeniu psa, wyniesieniu śmieci, są nieodpłatne.

W jaki sposób zgłosić swoje potrzeby?

KROK 1

Należy zadzwonić na infolinię 22 505 11 11

-        zgłosić podczas rozmowy decyzję o pozostaniu w domu. Zapisać datę i godzinę wykonania połączenia,

-        infolinia działa od poniedziałku do niedzieli w godzinach 08:00-21:00,

-     osoba przyjmująca zgłoszenie przekazuje prośbę Seniora o pomoc do ośrodka pomocy społecznej w danej gminie przez system Centralnej Aplikacji Statystycznej.

KROK 2

Pracownik ośrodka pomocy społecznej kontaktuje się z Seniorem telefonicznie. W celu weryfikacji podaje datę i godzinę kontaktu Seniora z infolinią. Następnie pracownik OPS weryfikuje zgłoszenie i ustala w jaki sposób można pomóc Seniorowi. Podaje imię i nazwisko osoby, która przyjdzie do miejsca zamieszkania Seniora oraz datę kontaktu.

SENIORZE PAMIĘTAJ aby podczas rozmowy telefonicznej zapisać numer telefonu do ośrodka pomocy społecznej oraz dane osoby, która przyjdzie zrealizować potrzeby w terenie.

W razie wątpliwości należy zadzwonić do ośrodka pomocy społecznej.

KROK 3

Do miejsca zamieszkania Seniora przychodzi osoba, którą ośrodek pomocy społecznej wyznaczył do pomocy. W celu weryfikacji osoba ta podaje swoje imię i nazwisko. W przypadku pomocy w formie zrobienia zakupów Senior przekazuje pieniądze przed dokonaniem zakupów. Zasady i sposób rozliczania ustala indywidualnie ośrodek pomocy społecznej, podczas pierwszego kontaktu z Seniorem.

KROK 4

Senior odbiera zakupy od osoby świadczącej usługę w terenie z zachowaniem zasad bezpieczeństwa: w maseczce, z zachowaniem dystansu, w miarę możliwości z użyciem rękawiczek jednorazowych.

WAŻNE! Osoba dokonująca zakupów rozlicza się z przekazanych środków finansowych na podstawie paragonu/dowodu zakupu. Płatności podlega tylko rzeczywisty koszt zakupów.

Pozostałe usługi są nieodpłatne!

Kto do mnie przyjdzie, by pomóc?

Lokalne ośrodki pomocy społecznej realizują program na terenie gminy. Zakupy czy usługi mogą być realizowane poprzez pracowników ośrodka pomocy społecznej (pracowników socjalnych, asystentów rodziny, pracowników administracyjnych i innych). Gmina może również podjąć decyzję o zatrudnieniu nowych pracowników, zleceniu realizacji tego zadania organizacjom pozarządowym, zakupie usługi od sektora prywatnego, współpracy z wolontariuszami, harcerzami, żołnierzami WOT, członkami ochotniczych straży pożarnych. 

Czy usługa w ramach programu jest jednorazowa czy może być realizowana wielokrotnie?

Usługa może być świadczona wielokrotnie w czasie trwania programu.

Czy można zgłosić się bezpośrednio do ośrodka pomocy społecznej, żeby poprosić o usługi w ramach programu?

Tak, jeśli senior jest w wieku 70+ i wymaga wsparcia, taka pomoc może zostać zrealizowana w ramach programu. Rekomendowany jest jednak w pierwszej kolejności kontakt za pomocą infolinii 22 5051111.

   

Więcej informacji na stroniehttps://wspierajseniora.pl/

Dla Seniorahttps://wspierajseniora.pl/dla-seniora/

Dla Wolontariuszahttps://wspierajseniora.pl/dla-seniora/

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd