EPUAP logo

Punkt Informacji dla osób niepełnosprawnych

EPUAP logo

logo bip

  • Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U 2023 r., poz. 1426.)
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej ( Dz. U Nr 292, poz. 1720)
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 sierpnia 2012 r.  w sprawie udzielania pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz na zagospodarowanie   (Dz. U z dn. 23.08.2012 r. , poz. 954)
  • Uchwała NR 221.XXIV.2012 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 27 marca 2012 r.w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalania miesięcznej opłaty za pobyt w pieczy zastępczej dziecka oraz osoby, która osiągnęła pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej (Dz. Urz. Woj. Doln. Z dn. 08.06.2012 r., poz. 2049)
  • Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 marca 2023 r. w sprawie wysokości kwot świadczeń przysługujących rodzinie zastępczej  i prowadzącemu rodzinny dom dziecka oraz wysokości pomocy dla osoby usamodzielnianej (MP z 2023, poz. 296) oraz z dnia 18 kwietnia 2023 r. (MP z 2023 poz. 422)
  • Uchwała Nr 617.LXIV.2023 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie określenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych treningowych na terenie
INFORMACJE O PLIKACH COOKIE

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.

Polityka cookies