W związku z podjęciem działań służących opracowaniu Programu ochrony zdrowia psychicznego dla miasta Jelenia Góra na lata 2022-2027 zwracamy się z prośbą o wypełnienie ankiety

Szanowni Państwo, w związku z podjęciem działań służących opracowaniu Programu ochrony zdrowia psychicznego dla miasta Jelenia Góra na lata 2022-2027 zwracamy się z uprzejmą prośbą o wypełnienie poniżej załączonej ankiety.

http://jeleniagora.pl/news/ankieta-dotyczaca-zdrowia-psychicznego-adresowana-do-mieszkancow-jeleniej-gory

Badanie czynników warunkujących utrzymanie i powrót na rynek pracy osób ze starszych grup wiekowych na obszarze województwa dolnośląskiego

Szanowni Państwo,

Na zlecenie Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy z siedzibą w Wałbrzychu firma Grupa BST Sp. z o. o. z Katowic realizuje badanie czynników warunkujących utrzymanie i powrót na rynek pracy osób ze starszych grup wiekowych na obszarze województwa dolnośląskiego. Głównym celem badania jest charakterystyka obecnej sytuacji osób starszych na dolnośląskim rynku pracy, analiza barier, problemów i potrzeb w zakresie ich zatrudnienia oraz wypracowanie i sformułowanie rekomendacji na rzecz wsparcia tych osób w utrzymaniu i powrocie na rynek pracy.

Czytaj więcej...

Kampanii informacyjna nt. praw pracowników sezonowych pracujących na terenie Unii Europejskiej pod nazwą ,,Prawa przez cały rok”

Europejski Urząd ds. Pracy zainicjował kampanię  w okresie od 19.07.2021 do 31.10.2021 r. Celem kampanii jest promowanie wśród pracowników sezonowych oraz pracodawców zatrudniających takich pracowników z państw członkowskich UE/EFTA wiedzy o obowiązujących ich przepisach prawa pracy i zabezpieczenia społecznego.

Plakat

https://www.youtube.com/watch?v=RrND4ieThRs