W związku z podjęciem działań służących opracowaniu Programu ochrony zdrowia psychicznego dla miasta Jelenia Góra na lata 2022-2027 zwracamy się z prośbą o wypełnienie ankiety

Szanowni Państwo, w związku z podjęciem działań służących opracowaniu Programu ochrony zdrowia psychicznego dla miasta Jelenia Góra na lata 2022-2027 zwracamy się z uprzejmą prośbą o wypełnienie poniżej załączonej ankiety.

http://jeleniagora.pl/news/ankieta-dotyczaca-zdrowia-psychicznego-adresowana-do-mieszkancow-jeleniej-gory