1_wniosek ON pelnoletnia - doc, pdf

2_wniosek ON podopieczny - doc, pdf

3_wkladka obszar A Zadanie

...

Zarządzenie Prezydenta Miasta Jeleniej Góry nr 0050.1242.2013.VI  z dnia 12 kwietnia 2013 r. w

...

Prezydent Miasta Jeleniej Góry ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z

...

Prezydent Miasta Jeleniej Góry ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z

...

Prezydent Miasta Jeleniej Góry zdecydował o zastosowaniu procedury uproszczonej zgodnie z art. 19a

...