DZIAŁ ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY

Do zakresu działania należy:

  1. prowadzenie planowanej działalności w zakresie inwestycji, remontów kapitalnych i bieżących oraz konserwacji wyposażenia technicznego pomieszczeń biurowych;
  2. gospodarowanie środkami rzeczowymi oraz zabezpieczenie mienia Ośrodka przed kradzieżą, włamaniem i pożarem;
  3. prowadzenie spraw związanych z zaopatrzeniem materiałowo – technicznym oraz transportowym Ośrodka;
  4. prowadzeniem spraw związanych z przestrzeganiem zasad i przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w Ośrodku;
  5. nadzorowanie pracy dozorców i pracownika gospodarczego;
  6. prowadzenie archiwum zakładowego.