Aktywny Samorząd - Moduł II 2021 – elektroniczny nabór wniosków (październik)

Informujemy, że przyjmujemy wnioski na bieżący semestr o dofinansowanie kosztów kształcenia. 
Wnioski o dofinansowanie należy składać w formie elektronicznej w systemie SOW (https://sow.pfron.org.pl/).

KREATOR

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, adresowany do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę w:

  • w szkole policealnej, 
  • w kolegium,
  • w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu), a także osób, które przewód doktorski otworzyły poza studiami doktoranckimi.

Nieprzekraczalny termin zakończenia przyjmowania wniosków:

  • do dnia 10 października 2021 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2021/2022 – semestr zimowy). 

Formularze załączników
1. AS MII, nabór centralny 2021: edukacja

 

Dodatkowe informacje i szczegółowe zasady na stronie PFRON –

Program

https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/aktywny-samorzad/dokumenty-programowe-105401/program/tresc-programu-obowiazujaca/aktywny-samorzad-tresc-programu/

Zasady dotyczące wyboru, dofinansowania i rozliczania wniosków o dofinansowanie

https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/aktywny-samorzad/dokumenty-programowe-105401/zasady-dotyczace-wyboru-dofinansowania-i-rozliczania-wnioskow-o-dofinansowanie/zasady-dotyczace-wyboru-dofinansowania-i-rozliczania-wnioskow-o-dofinansowanie-obowiazujace/

Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów programu w 2021 r.

https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/aktywny-samorzad/dokumenty-programowe-105401/kierunki-dzialan-oraz-warunki-brzegowe-obowiazujace-realizatorow/kierunki-dzialan-oraz-warunki-brzegowe-obowiazujace-realizatorow-obowiazujace/kierunki-dzialan-oraz-warunki-brzegowe-obowiazujace-realizatorow-programu/