Kryteria przyznawania dofinansowania ze środków PFRON na 2015r. - pozytywnie zaopiniowane przez Powiatową Społeczną Radę ds. Osób Niepełnosprawnych przy Prezydencie Miasta Jeleniej Góry

Kryteria przyznawania dofinansowania ze środków PFRON na 2015r. - pozytywnie zaopiniowane przez Powiatową Społeczną Radę ds. Osób Niepełnosprawnych przy Prezydencie Miasta Jeleniej Góry

Informacja o podziale środków PFRON na 2015 r. dotycząca rehabilitacji społecznej w ramach zadania „dofinansowanie ze środków PFRON sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych”