Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – Dział Rehabilitacji (parter budynku pok. 306b i 307)

Aleja Jana Pawła II 7, 58-506 Jelenia Góra

tel. 75 755 88 01,  tel./fax. 75 755 88 02

e-mail: dr@mops.jelenia-gora.pl

Punkt Informacji czynny jest codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530.

Punkt Informacji dla Osób Niepełnosprawnych służy radą i pomocą oraz udziela informacji w zakresie:

  • zasad i uprawnień w zaopatrzeniu w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze;
  • zasad dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych, adresów ośrodków prowadzących turnusy (z uwzględnieniem specyfiki schorzenia);
  • ulg i uprawnień;
  • wymogów i sposobu likwidacji barier architektonicznych, technicznych, komunikacyjnych;
  • ogłaszanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) programów.

 

Uprzejmie informujemy, że osoby niepełnosprawne mające trudności w komunikowaniu się, mogą zgłaszać swoje problemy i potrzeby w tym temacie, drogą elektroniczną na adres dr@mops.jelenia-gora.pl, telefonicznie na numer fax 75 755 88 02.