Uwaga

uwaga

Świadczenia Rodzinne

Wnioski o zasiłek rodzinny na kolejny okres, trwający od 1 listopada 2017r. do 30 października 2018r. można składać od 1 sierpnia. Dotyczy to wniosków składanych osobiście lub za pośrednictwem Poczty Polskiej, jak i tych, które zostaną przesłane drogą elektroniczną za pomocą przyjaznych użytkownikowi narzędzi udostępnionych na ministerialnym portalu „Empatia”, a także poprzez systemy bankowe, PUE ZUS.

Czytaj więcej...

Program „Rodzina 500+”

Program „Rodzina 500+”


Program "Rodzina 500+" to znacząca pomoc finansowa ze strony państwa dla rodzin wychowujących dzieci. Zadaniem programu jest przede wszystkim zwiększenie poczucia bezpieczeństwa ekonomicznego poprzez realne wsparcie w wychowaniu dzieci. W konsekwencji ma być zachętą do posiadania potomstwa.

Czytaj więcej...

Wniosek o przyznanie świadczenia Funduszu Alimentacyjnego

WNIOSEK O PRZYZNANIE ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO
BĘDĄ PRZYJMOWANE PO POPRAWNYM WYPEŁNIENIU WRAZ Z KOMPLETEM DOKUMETÓW


 Wnioski o ustalenie uprawnień do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kolejny okres zasiłkowy trwający od 1 października 2017r. do 30 września 2018r.  można składać od 1 sierpnia 2017r.

Czytaj więcej...