INSPEKTOR DS KADR

Do zakresu działania należy:

  1. prowadzenie spraw osobowych pracowników Ośrodka oraz jednostek wyodrębnionych organizacyjnie;
  2. sprawowanie nadzoru i kontroli nad dyscypliną pracy;
  3. prowadzenie sprawozdawczości z zakresu zatrudnienia i kadr;
  4. prowadzenie rejestru skarg i wniosków;
  5. nadzorowanie pracy komisji socjalnej.