Nabór na koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej

DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

W JELENIEJ GÓRZE

zaprasza do składania ofert dotyczących podjęcia pracy w Dziale Opieki nad Rodziną
i Dzieckiem w MOPS w Jeleniej Górze przy realizacji zadań wynikających z ustawy
z dnia 09.06.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U z 2015 r. poz.332 ze zmianami).–
KOORDYNATOR RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ

Czytaj więcej...

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: informatyk

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

w JELENIEJ GÓRZE

58-506 JELENIA GÓRA Al. Jana Pawła II 7 TEL (O75) 752-39-51

Ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

Wyniki naboru

 1. Wymagania niezbędne:
 • obywatelstow polskie;
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku;
 • niekaralność za umyślnie przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • cieszenie się nieposzlakowaną opinią;
 • wykształcenie wyższe o profilu informatycznym ( preferowane wyższe magisterskie) oraz min 4 lata pracy, lub średnie ogólne/zawodowe stosownie do opisu stanowiska oraz min 5 lat pracy;
 • teoretyczna i praktyczna wiedza z zakresu systemów i sieci informatycznych, bezpieczeństwa informacji, budowania strategii informatycznych;
 • umiejętność obsługi komputera na poziomie administratora;
 • umiejętność zarządzania usługami sieciowymi (DNS,POP3,SMTP,http i inne);
 • dobra znajomość protokołu TCP/IP;
 • znajomość budowy komputera na poziomie administratora-serwisanta;
 • znajomość systemów operacyjnych: klasy Windows i Linux- na poziomie administratorskim;
 • znajomość relacyjnych baz danych (SQL, MySQ L, PostgreSQL ).

  Czytaj więcej...

Our website is protected by DMC Firewall!