Lista organizacji w Jeleniej Górze

 1. Polski Związek Głuchych, ul. Wiejska 29, 50-500 Jelenia Góra;
 2. Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, ul. Waryńskiego 14, 58-500 Jelenia Góra;
 3. Towarzystwo Chorych Na Stwardnienie Rozsiane, al. Jana Pawła II 7, 58-506 Jelenia Góra;
 4. Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska - Dolnośląskie, ul. Kruszwicka 3,
  58-500 Jelenia Góra;
 5. Jeleniogórski Klub Sportowo-Rehabilitacyjny, ul. Kiepury 17/31, 58-506 Jelenia Góra;
 6. Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem, al. Jana Pawia II 7, 58-506 Jelenia Góra;
 7. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów al. Wojska Polskiego 25,
  58-500 Jelenia Góra;
 8. Polski Związek Niewidomych, al. Jana Pawia II 7, 58-506 Jelenia Góra;
 9. Stowarzyszenie „Pomocna Dłoń", ul. M. Karłowicza 23/17, 58-506 Jelenia Góra;
 10. Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych, ul. Osiedle Robotnicze 47A,
  58-500 Jelenia Góra;
 11. Jeleniogórskie Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Dzieci z Zespołem Downa,
  ul. Macieja Rataja 18/31, 58-560 Jelenia Góra;
 12. Stowarzyszenie „W cieniu Lipy Czarnoleskiej", ul. Sportowa 29, 51-149 Wrocław;
 13. Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Jeleniogórskie, ul. Grunwaldzka 51,
  58-500 Jelenia Góra;
 14. Stowarzyszenie Jeleniogórski Klub Literacki, ul. Z. Noskowskiego 7/21,
  58-506 Jelenia Góra;
 15. Zakład Aktywności Zawodowej ROSA Caritas Diecezji Legnickiej, ul. Żeromskiego 2,
  58-500 Jelenia Góra;
 16. Stowarzyszenie Pomoc w Integracji Uczniów Szkoły Podstawowej nr 8,
  ul. Paderewskiego 13, 58-506 Jelenia Góra;
 17. Jeleniogórskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych, al. J. Pawła II 7, 58-506 Jelenia Góra;
 18. Integracyjne Stowarzyszenie Artystyczne na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, ul. Na Skałkach 4/10, 58-500 Jelenia Góra;
 19. Karkonoskie Stowarzyszenie Osób Laryngektomowanych, ul. Osiedle Robotnicze 47A, 58-500 Jelenia Góra;
 20. Stowarzyszenie Inwalidów Wzroku, ul. Osiedle Robotnicze 47A, 58-500 Jelenia Góra;
 21. Stowarzyszenie Niedosłyszących „Lira”, ul. Osiedle Robotnicze 47A, 58-500 Jelenia Góra;
 22. Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie i Ruchowo „Przyjaciele”, ul. Osiedle Robotnicze 47A, 58-500 Jelenia Góra;
 23. Stowarzyszeni Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych „Od nowa”, Al. Wojska Polskiego 12/5a, 58-500 Jelenia Góra;
 24. Karkonoski Klub Amazonek, ul. Bankowa 15, 58-500 Jelenia Góra;
 25. Polskie Stowarzyszenie Diabetyków, ul. Osiedle Robotnicze 47A, 58-500 Jelenia Góra.