Nabór wniosków w ramach programu celowego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych p.n. „Program Wyrównywania Różnic Między Regionami II”

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze informuje, że rozpoczął nabór wniosków w ramach programu celowego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych p.n. „Program Wyrównywania Różnic Między Regionami II”.

Wypełnione wnioski wg załączonego wzoru należy składać w wersji papierowej
i elektronicznej (płyta CD) w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze przy al. Jana Pawła II 7 w Dziale Rehabilitacji MOPS w pokoju nr 8 i 9 (parter budynku) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 marca 2014 r. do godzi 15.00.

Wzory wniosków:

1. Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON projektów w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami II”    DOC   PDF

2. Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON projektu w ramach obszaru E „Programu wyrównywania różnic między regionami II”  DOC   PDF

Wytyczne dla Miasta Jelenia Góra

Informacja dotycząca aktywnego samorządu

Informujemy, że został wydłużony termin ubiegania się o pomoc w ramach programu
„Aktywny Samorząd”
- MODUŁ I.

Wnioski będą przyjmowane w terminie do 16 września 2013 r. w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze – Dziale Rehabilitacji, al. Jana Pawła II 7, 58-506 Jelenia Góra, parter pokój nr 7 i 8 (tel. 75 755 88 02, 75 755 88 01).

Aktywny Samorząd edycja 2013

Informujemy, że w związku z pilotażowym programem „Aktywny Samorząd” istnieje możliwość ubiegania się o pomoc w ramach następujących obszarów:

Czytaj więcej...