Aktywny Samorząd - informacja

Jeszcze w styczniu br. Zarząd PFRON zatwierdzi dokument dotyczący kierunków działań oraz warunków brzegowych obowiązujących realizatorów programu w odniesieniu do wniosków złożonych w 2013 roku. Dokument ten będzie zawierał m.in.:

wskazanie form wsparcia dofinansowywanych przez PFRON w 2013 roku,
warunki finansowe wsparcia osób niepełnosprawnych, w tym: wysokość maksymalnej kwoty dofinansowania i minimalnego udziału własnego, sposób zabezpieczenia udzielonego dofinansowania,
termin złożenia przez samorząd powiatowy wystąpienia w sprawie przyznania środków finansowych PFRON na realizację programu.


W związku ze zmianami programu, konieczna jest również m.in. modyfikacja niektórych wzorów dokumentów obowiązujących w trakcie realizacji programu (wystąpienie w sprawie przyznania środków finansowych PFRON na realizację programu i umowa w sprawie realizacji programu).

Osoby niepełnosprawne zainteresowane uczestnictwem w programie, w tym dotychczasowych uczestników programu ?Student II? prosimy o wyrozumiałość i cierpliwość w oczekiwaniu na termin przyjmowania wniosków, który nie może zostać ogłoszony przez samorząd powiatowy przed zakończeniem działań Funduszu związanych z aktualizacją procedur związanych z realizacją programu. Fundusz dołoży wszelkich starań, aby działania te zakończyły się w możliwie najbliższym terminie."