Aktywny Samorząd edycja 2013

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową:

Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

Zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,

Zadanie 2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,

Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

Zadanie 1 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,

Zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu
                   elektronicznego i oprogramowania,

Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

Zadanie 1 - pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

Zadanie 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego
                   o napędzie elektrycznym,

Zadanie 3 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania
                     techniczne,

Zadanie 4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny,

Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

W związku z powyższym zamieszczamy formularze wniosków w celu ubiegania się o pomoc w ramach w/w obszarów.
Wnioski będą przyjmowane w nieprzekraczalnym terminie:

MODUŁ I do 31 sierpnia 2013 r.,

MODUŁ II do 30 września 2013 r.

w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze – Dziale Rehabilitacji, al. Jana Pawła II 7, 58-506 Jelenia Góra, parter pokój nr 7 i 8 (tel. 75 755 88 02, 75 755 88 01).

Dodatkowe informacje i szczegółowe zasady na stronie PFRON - kliknij tu

formularze wniosków i załączników