Nabór wniosków w ramach programu celowego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych p.n. „Program Wyrównywania Różnic Między Regionami II”

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze informuje, że rozpoczął nabór wniosków w ramach programu celowego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych p.n. „Program Wyrównywania Różnic Między Regionami II”.

Wypełnione wnioski wg załączonego wzoru należy składać w wersji papierowej
i elektronicznej (płyta CD) w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze przy al. Jana Pawła II 7 w Dziale Rehabilitacji MOPS w pokoju nr 8 i 9 (parter budynku) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 marca 2014 r. do godzi 15.00.

Wzory wniosków:

1. Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON projektów w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami II”    DOC   PDF

2. Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON projektu w ramach obszaru E „Programu wyrównywania różnic między regionami II”  DOC   PDF

Wytyczne dla Miasta Jelenia Góra