Aktywny Samorząd - informacja

Rada Nadzorcza PFRON w dniu 17 stycznia br. wprowadziła istotne zmiany w zapisach pilotażowego programu "Aktywny samorząd". Program obecnie obejmuje m.in. także formy wsparcia przewidziane dotychczas w programie "Student II". Aktualna, jednolita treść programu znajduje się pod adresem: czytaj

Czytaj więcej...

Aktywny samorząd

nformujemy, że w związku z pilotażowym programem „Aktywny Samorząd” istnieje możliwość ubiegania się o pomoc w ramach następujących obszarów:

obszar A - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
obszar B1 - pomoc w zakupie specjalistycznego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem,
obszar B2 - pomoc w zakupie urządzeń lektorskich,
obszar B3 - pomoc w zakupie urządzeń brajlowskich,
obszar B4 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu komputerowego
                    i oprogramowania lub urządzeń lektorskich albo brajlowskich,
obszar C - pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
obszar D - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
obszar E - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
obszar F - pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (opłata za pobyt
                  dziecka osoby niepełnosprawnej w żłobku lub przedszkolu).

W związku z powyższym zamieszczamy formularze wniosków w celu ubiegania się o pomoc w ramach w/w obszarów.
Wnioski będą przyjmowane w nieprzekraczalnym terminie do 21 września 2012 r. w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze – Dziale Rehabilitacji, al. Jana Pawła II 7, 58-506 Jelenia Góra, parter pokój  nr 7 i 8 (tel.  75 755 88 02, 75 755 88 01).

Informacje na strone PFRON - kliknij tu

formularze wniosków

Informacja o programie "STUDENT II"

Informujemy, że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjmuje wnioski w ramach programu

”STUDENT II - kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych” – realizacja w 2012 r.

Wnioski o dofinansowanie kosztów nauki, w ramach programu „STUDENT II” przyjmowane są

od dnia 1 lutego do dnia 29 lutego 2012 r.

Wnioski należy składać w Oddziałach PFRON właściwych terytorialnie dla siedziby szkoły, w której rozpoczyna lub kontynuuje naukę Wnioskodawca.

Szczegółowe informacje dotyczące programu, jak również formularze wraz z załącznikami niezbędne do wypełnienia dostępne są na stronie Funduszu oraz w Oddziałach PFRON.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Oddział Dolnośląski

ul. Szewska 6/7
50-053 Wrocław
Telefon: (71) 34-67-440
Fax: (71) 342 12 60

Link do strony programu: kliknij tu

Link do Procedur realizacji oraz załączników - Student II:  kliknij tu