Przepisy prawne

Ustawa o rehabilitacji zawodowej i  społecznej  oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 127, poz. 721)

 Akty wykonawcze do w/w ustawy:

Czytaj więcej...