RADCA PRAWNY

Do zakresu działania należy:

  1. wydawanie doraźnych opinii prawnych;
  2. sporządzanie oraz opiniowanie pod względem prawnym i redakcyjnym decyzji administracyjnych, zarządzeń wewnętrznych i organizacyjnych;
  3. nadzorowanie i kontrolowanie przestrzegania prawa przez pracowników Ośrodka oraz udzielanie informacji o przepisach prawnych;
  4. prowadzenie zbioru dzienników promulgacyjnych i innych wydawnictw prawniczych.