INSPEKTOR DS BHP

Do zakresu działania należy:

  1. pełnienie zadań służby BHP;
  2. prowadzenie dokumentacji z zakresu BHP;
  3. prowadzenie przeglądów warunków pracy, kontroli przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony ppoż.;
  4. dokonywanie okresowej oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy oraz sporządzanie stosownej dokumentacji.