Oferta realizacji zadania publicznego działania na rzecz osób niepełnosprawnych - Bożonarodzeniowe spotkanie integracyjne p.n. "Nie bądź sam - podziel się z nami opłatkiem"

Prezydent Miasta Jeleniej Góry zdecydował o zastosowaniu procedury uproszczonej zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o pożytku publicznym i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.). Uwagi dotyczące załączonej oferty można zgłaszać w terminie do  31 października 2013 r. drogą mailową na adres mops_jg@wp.pl, dr@mops.jelenia-gora.pl lub osobiście w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej – Dziale Rehabilitacji al. Jana Pawła II 7 w Jeleniej Górze, pok. 8 lub 9.

oferta plik PDF

Informacja Prezydenta Miasta Jeleniej Góry o zastosowaniu procedury uproszczonej w sprawie oferty "Aktywizacja osób bezdomnych zamieszkujących Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn w Jeleniej Górze"

Prezydent Miasta Jeleniej Góry zdecydował o zastosowaniu procedury uproszczonej zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o pożytku publicznym i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.). Uwagi dotyczące załączonej oferty można zgłaszać w terminie do  21 sierpnia 2013 r. drogą mailową na adres mops_jg@wp.pl, dr@mops.jelenia-gora.pl lub osobiście w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej – Dziale Rehabilitacji al. Jana Pawła II 7 w Jeleniej Górze, pok. 8 lub 9.

oferta plik PDF

Informacja Prezydenta Miasta Jeleniej Góry o zastosowaniu procedury uproszczonej w sprawie oferty "Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych"

Prezydent Miasta Jeleniej Góry zdecydował o zastosowaniu procedury uproszczonej zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o pożytku publicznym i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.). Uwagi dotyczące załączonej oferty można zgłaszać w terminie do 15 lipca 2013 r. drogą mailową na adres mops_jg@wp.pl, dr@mops.jelenia-gora.pl lub osobiście w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej – Dziale Rehabilitacji al. Jana Pawła II 7 w Jeleniej Górze, pok. 8 lub 9.

oferta plik PDF

Informacja Prezydenta Miasta Jeleniej Góry o zastosowaniu procedury uproszczonej

Prezydent Miasta Jeleniej Góry zdecydował o zastosowaniu procedury uproszczonej zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o pożytku publicznym i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.). Uwagi dotyczące załączonej oferty można zgłaszać w terminie do 16 maja 2013 r. drogą mailową na adres mops_jg@wp.pl , dr@mops.jelenia-gora.pl lub osobiście w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej – Dziale Rehabilitacji al. Jana Pawła II 7 w Jeleniej Górze, pok. 8 lub 9.

Wzór oferty realizacji zadania publicznego