EPUAP logo

Punkt Informacji dla osób niepełnosprawnych

EPUAP logo

logo bip

Od środy 16 marca 2022 r. rozpoczyna się proces nadawania nr PESEL obywatelom Ukrainy

 

Od środy 16 marca 2022 r. rozpoczyna się proces nadawania nr PESEL obywatelom Ukrainy, którzy przybyli bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Z uwagi na dużą liczbę planowanych wizyt w naszym Urzędzie oraz czas wymagany do rejestracji, prosimy o wyrozumiałość i planowanie wizyty również w późniejszych terminach. 

Punkt realizacji wniosków:

Wydział Obsługi Klienta

ul. Ptasia 6a (wejście od strony budynku Zarządu Dróg i Mostów)

Telefony w sprawie informacji dot. wniosków o nadanie nr PESEL dla obywateli Ukrainy:

  • 75 75 46 356 – informacja w języku polskim
  • dla osób posługujących się jedynie językiem ukraińskim:663 380 965783 295 324 783 295 325

-----------------------------------------------------------------

З середи, 16 березня 2022 року, розпочинається процес присвоєння номера PESEL громадянам України, які прибули безпосередньо з території України у зв’язку зі збройним конфліктом на території цієї країни.
У зв’язку з великою кількістю запланованих відвідувань нашого офісу та часом, необхідним для реєстрації, просимо поставитися з розумінням і спланувати свій візит також на більш пізні терміни.

Точка виконання:
Відділ обслуговування клієнтів
вул. Птасія 6а (вхід з будівлі дорожньо-мостової адміністрації)

Телефони для інформації щодо заяв на надання номера PESEL громадянам України:
75 75 46 356 - інформація польською мовою
для людей, які розмовляють тільки українською: 663 380 965, 783 295 324, 783 295 325

 

 

Informacja o nadawaniu numeru PESEL

 *PODSTAWOWE INFORMACJE DLA OBYWATELI UKRAINY*

Aby uzyskać numer PESEL należy:

- wypełnić wniosek o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie literami alfabetu łacińskiego,

- dołączyć fotografię osoby, której numer PESEL jest nadawany (spełniająca wymagania dla zdjęcia do polskiego dowodu osobistego),

- przełożyć dokument ukraiński potwierdzający tożsamość osoby.

Wniosek, składa się osobiście w postaci papierowej.

W imieniu osoby małoletniej wniosek składa: jedno z rodziców, opiekun prawny, kurator, opiekun tymczasowy ustanowiony przez sąd. Jeżeli wniosek dotyczy dziecka do 12 roku życia to nie musi być one obecne przy składaniu wniosku, jeżeli ma jakikolwiek dokument. Jeśli przekroczyło granicę bez dokumentów to obecność jest obowiązkowa.

Od osób powyżej 12 roku życia pobierane są odciski palców oraz wzór podpisu.

Numer PESEL będzie nadawany obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na terytorium RP bezpośrednio z terytorium Ukrainy (przekroczyli wyłącznie granicę Ukraina-Polska), w okresie od dnia 24 lutego 2022 r.

-----------------------------------------------------------------

* ОСНОВНА ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ *

Щоб отримати номер PESEL:

- заповнити заявку на номер PESEL у зв'язку з конфліктом в Україні з літерами латинського алфавіту,

- прикріпити фотографію особи, якій видається номер PESEL (відповідає вимогам до фотографії для ID-картки поляка),

- розмістити український документ, що підтверджує особу.

Заява подається особисто на паперових носіях.

Від імені неповнолітнього заяву подають: один із батьків, законний опікун, працівник пробації, тимчасовий опікун, призначений судом. Якщо заява стосується дитини віком до 12 років, вона не повинна бути присутнім при подачі заяви, якщо у неї є якийсь документ. Якщо він перетнув кордон без документів, його присутність обов’язкова.

Відбитки пальців та зразок підпису беруть у осіб старше 12 років.

Номер PESEL буде присвоєно громадянам України, які прибули на територію Республіки Польща безпосередньо з території України (тільки перетнули українсько-польський кордон) у період з 24 лютого 2022 року.

INFORMACJE O PLIKACH COOKIE

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.

Polityka cookies