EPUAP logo

Punkt Informacji dla osób niepełnosprawnych

EPUAP logo

logo bip

adres: al. Jana Pawła II 7

58-506 Jelenia Góra

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Stanowisko Imię i nazwisko Telefon Pokój
Główny księgowy Monika Masalska
tel. 75 6466850 pokój nr 201a
Z-ca Gł. Księgowego
Beata Słoma
tel. 75 7523951, lub 75 6478578 wew.201 pokój nr 201
Starszy księgowy Izabela Król
tel. 75 7523951, lub 75 6478578 wew.222 pokój nr 201b
Podinspektor ds. windykacji należnosci Monika Niemczak
tel. 75 7523951, lub 75 6478578 wew.217 pokój nr 217
Starszy księgowy Teresa Wlaźlak tel. 75 7523951, lub 75 6478578 wew.221 pokój nr 201
Starszy księgowy Hanna Stocka-Gazda
tel. 75 7523951, lub 75 6478578 wew.221 pokój nr 201
Starszy księgowy Beata Królak tel. 75 7523951, lub 75 6478578 wew.221 pokój nr 201
Księgowy Agata Kuzubska
tel. 75 7523951, lub 75 6478578 wew.201 pokój nr 201
Kasjer Elżbieta Wojdan tel. 75 7523951, lub 75 6478578 wew.402 parter, kasa nr 2 

 

 

Godziny pracy kasy MOPS: 10.00 – 14.00

Zakres działalności Działu:

 1. zadania wynikające z przepisów ustawy o rachunkowości i ustawy o finansach publicznych, w szczególności:
 • prowadzenie syntetycznej i analitycznej ewidencji księgowej w układzie klasyfikacji budżetowej, budżetu zadaniowego oraz według kategorii zadań, wydatków budżetowych,
 • prowadzenie ewidencji otrzymanych środków na realizację zadań MOPS,
 • prowadzenie ewidencji księgowej wydatków realizowanych zadań,
 • bieżące księgowanie zadekretowanych dowodów księgowych dotyczących zrealizowanych wydatków budżetowych w formie gotówkowej i bezgotówkowej: wyciągi bankowe, raporty kasowe, listy wypłat, noty księgowe, dowody księgowe (w tym zaliczek/ transz dotacyjnych) i poleceń księgowania,
 • nadawanie numerów dziennika na dowodach księgowych, wpinanie chronologicznie dowodów do segregatorów oraz opisywanie segregatorów zgodnie z uregulowaniami zewnętrznymi i wewnętrznymi w sprawie wykazu akt i haseł klasyfikacji,
 • prowadzenie ewidencji księgowej kont rozrachunkowych wg kontrahentów i ich uzgadnianie na koniec okresu sprawozdawczego (miesięcznie oraz rocznie),
 • rozliczanie niewykorzystanych środków budżetowych zadań własnych oraz zleconych na koniec roku i zwracanie ich w obowiązującym terminie do Urzędu Miasta,
 • prowadzenie ewidencji księgowej zaangażowania wydatków budżetowych roku bieżącego oraz ewidencji zaangażowania wydatków budżetowych przyszłych lat wg klasyfikacji budżetowej, zadaniowej,
 • inwentaryzacja kont księgowych na ostatni dzień każdego roku obrotowego w drodze uzyskania potwierdzenia sald od kontrahentów, potwierdzenia sald środków pieniężnych na rachunku bankowym oraz w drodze weryfikacji poprzez porównanie danych księgowych z odpowiednimi dokumentami w zakresie działania komórek merytorycznych MOPS,
 • sporządzanie miesięczne zestawień obrotów i sald (analitycznie oraz syntetycznie), dzienników i zestawień dzienników oraz księgi głównej w zakresie działania MOPS,
 • terminowe sporządzanie sprawozdań budżetowych w zakresie działania MOPS,
 • sporządzanie i kompletowanie wydruków komputerowych zgodnie z ustawą o rachunkowości,
 • przyjmowanie wpływających do zapłaty z komórek organizacyjnych MOPS rachunków, faktur i innych dowodów księgowych,
 • prowadzenie ewidencji zaliczek i nadzór nad ich terminowym rozliczaniem przez zaliczkobiorców,
 • kompletowanie i dekretowanie dowodów księgowych dotyczących wydatków budżetowych MOPS zgodnie z Zakładowym Planem Kont;
 • kompletowanie i dekretowanie dowodów księgowych dotyczących zrealizowanych wydatków budżetowych w formie gotówkowej i bezgotówkowej: wyciągi bankowe, raporty kasowe, listy wypłat, noty księgowe, dowody księgowe (w tym zaliczek/transz dotacyjnych) i poleceń księgowania,
 • sprawdzanie dekretacji na przedłożonych do zapłaty dokumentach w zakresie klasyfikacji budżetowej i zadaniowej z uwzględnieniem kategorii zadania, rodzaju kosztu oraz wydatku strukturalnego, zgodnie z przyjętym planem finansowym,
 • prowadzenie kontroli formalno-rachunkowej dowodów księgowych przedłożonych do zapłaty; kwalifikowanie do zapłaty i przygotowywanie poleceń księgowania dowodów księgowych,
 • wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi za pośrednictwem systemu bankowości internetowej, przygotowywanie podjęcia do kasy w przypadku wypłat gotówkowych;
 1. ewidencja zobowiązań kontrahentów MOPS na podstawie dokumentów przekazanych przez komórki organizacyjne MOPS odpowiedzialne za ich realizację;
 2. ewidencja należności MOPS podlegających egzekucji administracyjnej, monitorowanie terminowości wpłat oraz prowadzenie działań w zakresie egzekucji tych należności;
 3. prowadzenie spraw związanych z wypłatą wynagrodzeń i zasiłków ZUS, w szczególności sporządzenie list płac oraz deklaracji ZUS i podatkowych, rozliczanie zaliczek na podatek dochodowy, składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz Fundusz Pracy,
 4. prowadzenie ewidencji księgowej syntetycznej i analitycznej rachunku depozytów, ZFŚS, środków na inwestycje, wydatków strukturalnych,
 5. opracowywanie projektu budżetu i planu wydatków i dochodów MOPS, w oparciu o projekty składane przez kierowników komórek organizacyjnych Ośrodka
 6. prowadzenie ewidencji analitycznej środków trwałych, przedmiotów, wartości niematerialnych i prawnych i ewidencja inwentaryzacji majątku MOPS.

Przydatne linki:

Plan budżetu:

http://bip.jeleniagora.pl/artykuly/88/budzet

Sprawozdanie finansowe z wykonania wydatków i dochodów budżetowych:

http://bip.jeleniagora.pl/artykuly/88/budzet

Ustawa o finansach publicznych:

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20091571240

Ustawa o rachunkowości:

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19941210591

INFORMACJE O PLIKACH COOKIE

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.

Polityka cookies