EPUAP logo

Punkt Informacji dla osób niepełnosprawnych

EPUAP logo

logo bip

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH:

Obsługa kancelaryjna
Parter pok. nr 18
tel. 75-752-20-53 wew. 618

 

 Zasiłki Rodzinne                                                                                   
Parter pok. nr 8
tel. 75-752-20-53 wew. 608
 Parter pok. nr 12
tel. 75-752-20-53 wew. 612
 Parter pok. nr 9
tel. 75-752-20-53 wew. 609
  Parter pok. nr 13
tel. 75-752-20-53 wew. 613
   
 Fundusz Alimentacyjny  
Parter pok. nr 15
tel. 75-752-20-53 wew. 615
 

 

Wnioski o ustalenie prawa do danego świadczenia będzie można złożyć elektronicznie tj. : za pośrednictwem konta bankowego oraz za pośrednictwem platformy ePUAP, za pośrednictwem portalu Empatia, za pośrednictwem Poczty Polskiej bądź można złożyć je osobiście.

W Dziale Świadczeń Rodzinnych można składać następujące wnioski:

- ZASIŁKI RODZINNE WRAZ Z DODATKAMI DO ZASIŁKU RODZINNEGO

- JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA - BECIKOWE

- ŚWIADCZENIE RODZICIELSKIE

- ZASIŁKI PIELĘGNACYJNE

- ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE

- SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY

- JEDNORAZOWE ŚWIADCZENIE Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA - PROGRAM "ZA ŻYCIEM"

- ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

- CZYSTE POWIETRZE - WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ

- DODATEK OSŁONOWY

Aktualne wzory wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami do zasiłku rodzinnego, świadczeń z funduszu alimentacyjnego są dostępne na następującej stronie internetowej:

https://www.gov.pl/web/rodzina/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin-aktualizacja-na-dzien-29052018-r-do-stosowania-takze-na-okres-20182019

Druk danego wniosku będzie można pobrać osobiście w holu głównego budynku MOPS uprzednio prosząc pracownika ochrony o jego udostępnienie bądź w pokoju nr 18 (parter).

DZIAŁ ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH

Do zakresu działania należy:

 1. prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji w sprawach świadczeń rodzinnych oraz ich wypłacanie;
 2. prowadzenie spraw dotyczących nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych;
 3. ustalanie uprawnień wnioskodawców do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, wydawanie decyzji i wypłacanie świadczeń;
 4. bieżąca weryfikacja uprawnień świadczeniobiorców do pobierania świadczeń z funduszu alimentacyjnego (wszczynanie lub wznawianie postępowań w celu weryfikacji aktualnych uprawnień do pobierania świadczeń w przypadku zmian stanu faktycznego;
 5. współpraca z innymi organami właściwymi, komornikami i innymi instytucjami w zakresie realizacji świadczeń z funduszu alimentacyjnego;
 6. prowadzenie ewidencji dłużników alimentacyjnych z uwzględnieniem wysokości zadłużenia;
 7. informowanie dłużnika alimentacyjnego oraz organu właściwego dłużnika o przyznaniu osobie uprawnionej świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz o wysokości zobowiązań dłużnika alimentacyjnego wobec Skarbu Państwa;
 8. wydawanie po zakończeniu okresu świadczeniowego decyzji administracyjnych w sprawie zwrotu przez dłużnika należności z tytułu otrzymania przez osobę uprawnioną świadczeń z funduszu alimentacyjnego;
 9. postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych poprzez:
  1. przeprowadzanie wywiadów alimentacyjnych oraz odbieranie oświadczeń majątkowych od dłużników alimentacyjnych;
  2. występowanie do Urzędu Pracy o aktywizację zawodową dłużnika alimentacyjnego;
  3. przygotowywanie wystąpień do Prezydenta w sprawach o zatrzymanie prawa jazdy dłużnikowi alimentacyjnemu;
  4. przygotowywanie wniosków o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 § 1 kodeksu karnego;
 10. sporządzanie dowodów wypłat przyznanych świadczeń;
 11. sporządzanie analiz, sprawozdań i planów budżetu w zakresie zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadań.
INFORMACJE O PLIKACH COOKIE

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.

Polityka cookies